BẠCH THÔNG TỔ CHỨC SỰ KIỆN “NGÀY HỘI CAM, QUÝT VÀ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM OCOP, GẮN VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH” NĂM 2022

BẠCH THÔNG TỔ CHỨC SỰ KIỆN “NGÀY HỘI CAM, QUÝT VÀ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM OCOP, GẮN VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH” NĂM 2022

Thời gian diễn ra sự kiện bắt đầu từ ngày 25 đến ngày 27/11/2022, với các nội dung: Tổ chức khai mạc sự kiện ngày hội cam, quýt. Tổ chức các hoạt động thể thao, biểu diễn nghệ thuật. Tổ chức các hoạt động du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng. Trưng bày, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp, ẩm thực của địa phương.
Nội dung cụ thể:
1. Tổ chức “Giải bóng chuyền hơi trung – cao tuổi huyện Bạch Thông”.
– Khai mạc: 08h00’ ngày 25/11/2022;
– Bế mạc: 17h00’, ngày 26/11/2022.
– Địa điểm: Tại sân thể thao xã Quang Thuận.
2. Tổ chức sự kiện “Ngày hội cam quýt”.
– Khai mạc từ 8h30’- 9h30’, ngày 26/11/2022.
– Địa điểm: Tại sân thể thao xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông.
3. Tổ chức biểu diễn nghệ thuật.
– Thời gian: 02 tối (tối ngày 26 và 27/11/2022).
– Khai mạc: 19h30’ ngày 26/11/2022 do Đoàn nghệ thuật dân tộc tỉnh Bắc Kạn biểu diễn.
– Địa điểm: Tại sân thể thao xã Quang Thuận
4. Tổ chức các hoạt động du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng.
* Trải nghiệm vườn cây ăn quả, đồi chè; thưởng thức các loại quả do người dân sản xuất và thưởng thức đặc sản chè Phiêng An.
– Thời gian: Từ 9h30’ngày 26/11/2022.
– Địa điểm: Tại thôn Phiêng An, xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông.
* Trải nghiệm vườn cây cam, quýt của các hộ gia đình; trực tiếp lựa chọn và thưởng thức đặc sản quýt Bắc Kạn.
– Thời gian: từ 10h00’- 11h00’, ngày 26/11/2022.
– Địa điểm: Tại thôn Nà Vài, xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông.
– Nội dung:
5. Trưng bày 20 gian hàng giới thiệu các sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP, ẩm thực địa phương của các xã, thị trấn.
– Thời gian: 02 ngày, từ 7h00 ngày 26/11/2022 đến 17h00 ngày 27/11/2022.