Chỉ đạo - Điều hành

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHỈ SỐ CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT...

xem chi tiết tại đây: Báo cáo Kết quả chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh...

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022

1. Quyết định số 46/QĐ-UBND, ngày 14/02/2021 của UBND xã Mỹ Thanh về việc công bố, công khai dự toán ngân sách năm 2021 2....

Thông báo phân công nhiệm vụ TT HĐND xã

Xem chi tiết tại đây!

Triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng,...

Ngày 15/9/2021, UBND xã Mỹ Thanh ban hành Kế hoạch số 68/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên...

Báo cáo công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một...

UBND xã Mỹ Thanh báo cáo công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện...

Quyết định kiện toàn Ban bình xét “ Làng sức khỏe” xã Mỹ Thanh

Ngày 14/9/2021, UBND xã Mỹ Thanh đã ban hành Quyết định số 129/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban bình xét “ Làng sức khỏe”...

Tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2021

Ngày 14/9/2021, UBND xã Mỹ Thanh đã ban hành Kế hoạch số 66/KH-UBND về ổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2021 Xem...

Quyết định phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không...

Ngày 12/8/2021, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện...

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2021

Nội dung chi tiết xem tại đây!

Kế hoạch truyền thông chiến dịch tiêm Vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn...

Chi tiết kế hoạch xem tại đây!