Chỉ đạo - Điều hành

Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã Mỹ Thanh năm...

Xem nội dung chi tiết tại đây

giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2021

Xem nội dung chi tiết tại đây

Kế hoạch truyền thông chiến dịch tiêm Vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn...

Chi tiết kế hoạch xem tại đây!

Thành lập BCĐ tổ chức Đại hội TDTT năm 2021

Xem nội dung chi tiết tại đây

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xã (khóa XI) về nhiệm vụ...

Xem nội dung chi tiết tại đây

Kết quả thực hiện công tác VHTT-TT tháng 10 năm 2020

Xem nội dung chi tiết tại đây

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2021

Nội dung chi tiết xem tại đây!