Công văn

THÔNG TIN ĐỂ NGĂN CHẶN TÌNH TRẠNG LỪA ĐẢO ĐƯA LAO ĐỘNG VIỆT NAM...

Xem chi tiết tại đây: Thông tin để ngăn chặn tình trạng lừa đảo đưa lao động Việt Nam đi làm việc trong ngành nông...

ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 6 NĂM 2024

Xem chi tiết tại đây: Định hướng tuyên truyền tháng 6 năm 2024

TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ NĂM 2024

Xem chi tiết tại đây: Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma tuý năm 2024

Thực hiện một số giải pháp cấp bách phòng chống dịch tả lợn Châu...

Xem chi tiết tại đây: Thực hiện một số giải pháp cấp bách phòng chống dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn

Định hướng công tác tuyên truyền tháng 05/2024

Xem chi tiết tại đây: Định hướng công tác tuyên truyền tháng 05 năm 2024

Công văn về việc chăm sóc và phòng trừsâu, bệnh hại cây trồng vụ...

Xem chi tiết tại đây: Công văn về việc chăm sóc và phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng vụ xuân năm 2024

Công văn năm 2023 (UBND xã Mỹ Thanh)

1. Công văn thực hiện sau điều tra khảo sát 2. CV Danh sách đại biểu tham dự Hội nghị CT 17.CT.TW ngày...

Tập trung ứng phó với rét đậm, rét hại khu vực Bắc bộ, Bắc...

(ĐCSVN) - Để chủ động ứng phó với rét hại, băng giá và giảm thiểu những thiệt hại, Văn phòng thường trực Ban Chỉ...