Giới thiệu

DANH SÁCH ỦY BAN MTTQVN VÀ CÁC ĐOÀN THỂ XÃ MỸ THANH

   ỦY BAN MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ XÃ MỸ THANH 1. Hoàng Thông Tài - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mỹ Thanh –...

LỊCH SỬ VÙNG ĐẤT, ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ, VĂN HÓA – XÃ HỘI XÃ...

 LỊCH SỬ VÙNG ĐẤT, ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ, VĂN HÓA - XÃ HỘI Lịch sử vùng đất  Mỹ Thanh là vùng đất có...

NHÀ BIA GHI TÊN LIỆT SỸ XÃ MỸ THANH

Bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước và xã hội hóa tháng 12/2018, xã Mỹ Thanh được đầu tư xây dựng nhà bia ghi...

Tiềm năng, thế mạnh của địa phương

Xã Mỹ Thanh là một xã có điều kiện thuận lợi về đất đai, khí hậu ....rất thuận lợi để phát triển các mô...

Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội...

Mỹ Thanh là xã miền núi thuộc huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn với tổng diện tích tự nhiên là 3.324,02 ha, nằm cách...

DANH SÁCH THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY – HĐND – UBND XÃ

  THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY – HĐND – UBND XÃ MỸ THANH 1. Đinh Quang Hòa – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã – Điện...

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY, UBND XÃ MỸ THANH

                              I. DANH SÁCH LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY 1. Trịnh Tiến...

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ – XÃ HỘI, TIỀM...

1. Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội Mỹ Thanh là xã miền núi thuộc huyện Bạch Thông,...