Kế hoạch

Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Phát triển Văn hóa,Thể thao và...

Xem chi tiết tại đây:Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Phát triển Văn hóa,Thể thao và Du lịch xã Mỹ Thanh năm...

Kế hoạch tổ chức các hoạt động thi đua nâng cao chất lượng, hiệu...

Xem chi tiết tại đây: Kế hoạch Tổ chức các hoạt động thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành...

Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác phòng, chống mại dâm trên địa...

Xem chi tiết tại đây: Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác phòng, chống mại dâmtrên địa bàn xã Mỹ Thanh năm 2024

Kế hoạch Về việc triển khai, thực hiện “Mô hình thu gom, tái, sử...

Xem chi tiết tại đây: Kế hoạch Về việc triển khai, thực hiện “Mô hình thu gom, tái, sử dụng các loại chất thải...

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động thi đua nâng cao chất lượng, hiệu...

Xem chi tiết tại đây: Kế hoạch thi đua tại bộ phận 1 cửa các cấp

Kế hoạch Duy trì, khắc phục những tồn tại, hạn chế chỉ số Cải...

Xem chi tiết tại đây:Kế hoạch Duy trì, khắc phục những tồn tại, hạn chế chỉ số Cải cách hành chính năm 2023, nâng...

Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác phòng, chống mại dâm trên địa...

Xem chi tiết tại đây:Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2024

Kế hoạch Triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động...

Xem chi tiết tại đây:Kế hoạch Triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn...

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công...

Xem chi tiết tại đây:Kế hoạch Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2024

Kế Hoạch Thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp dược, dược liệu sản...

Xem chi tiết tại đây:Kế Hoạch Thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp dược trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn