Lễ hội Văn hóa

Thông báo tổ chức Lễhội Lồng tồng Phủ Thông Xuân Giáp Thìn năm 2024

Xem chi tiết tại đây: Thông báo tổchức Lễ hội Lồng tồng Phủ Thông Xuân Giáp Thìn năm 2024

Kế hoạch Tổ chức cuộc thi Làm còn tại Lễ hội Lồng tồng Phủ...

Xem chi tiết tại đây:Kế hoạch Tổ chức cuộc thi Làm còn tại Lễ hội Lồng tồng Phủ Thông Xuân Giáp Thìn năm 2024

Khai mạc sự kiện “Sắc thu hồ Ba Bể” năm 2022

Tối 4/11, UBND huyện Ba Bể đã tổ chức khai mạc sự kiện “Sắc thu hồ Ba Bể”. Đồng chí Phương Thị Thanh -...

LỊCH SỬ, Ý NGHĨA NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC TẠI KHU...

Những ngày này, tại tỉnh Bắc Kạn đang diễn ra nhiều hoạt động chuẩn bị tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân...