Quyết định

Quyết định Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy...

Xem chi tiết tại đây: Quyết định về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân...

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi...

Xem chi tiết tại đây: Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vựcVăn hóathuộc...

Quyết định Về việc ban hành “Mục tiêu chất lượng năm 2024” thuộc Hệ...

Xem chi tiết tại đây:Quyết định Về việc ban hành “Mục tiêu chất lượng năm 2024” thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theotiêu...

Quyết định Về việc ban hành “Chính sách chất lượng năm 2024” thuộc Hệ...

Xem chi tiết tại đây:Quyết định Về việc ban hành “Chính sáchchất lượng năm 2024” thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu...

Quyết định Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách...

QĐ công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2024của UBND xã Mỹ Thanh Biểu công khai dự toán 2024 xem...

Quyết định năm 2023 (UBND xã Mỹ Thanh)

QĐ phê duyệt Kế hoạch thực hiện dự án 7 QĐ kiện toàn BCĐ ISO 9001.2015 năm 2023 QĐ Kiện toàn Ban Chỉ...

Quyết định giao quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số...

Nội dung chi tiết xem tại đây!

QĐ Công bố danh mục thủ tục hành chính có nội dung đơn giản...

Ngày 17/8/2021, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành QUyết định số 1524/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính có...