Thông báo

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TẠI HỘI...

Xem chi tiết tại đây: Thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã tại Hội nghị đối thoại với thanh niên...

Thông báo tổ chức Lễhội Lồng tồng Phủ Thông Xuân Giáp Thìn năm 2024

Xem chi tiết tại đây: Thông báo tổchức Lễ hội Lồng tồng Phủ Thông Xuân Giáp Thìn năm 2024

Thông báo áp dụng mô hình 30 phút tăng thêm vì dân trong thực...

Xem chi tiết tại đây: Thông báo áp dụng mô hình 30 phút tăng thêm vì dân trong thực hiện TTHC tại Bộ phận tiếp...

Thông báo Về việc thực hiện mô hình “30 phút tăng thêm vì dân”...

Xem chi tiết tại đây: Thông báo về việc thực hiện mô hình 30 phút tăng thêm vì dân và mô hình thứ 7...

Thông báo Thủ tục hành chính áp dụng mô hình “30 phút vì dân”...

Thông báo Thủ tục hành chính áp dụng mô hình “30 phút vì dân”trong thực hiện TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả...

Thông báo năm 2023 (UBND xã Mỹ Thanh)

1. Thông báo TTHC được cắt giảm thời gian giải quyết khi thực hiện qua dịch vụ Công trực tuyến 2. TB phân công lịch...

THÔNG BÁO Thời gian tựu trường năm học 2023 – 2024 trường TH&THCS MỸ...

Căn cứ vào kế hoạch thời gian năm học 2023 – 2024 Trường TH&THCS Mỹ Thanh thông báo thời gian tựu trường như sau: 1. Học...

THỜI TIẾT – ĐÊM 26 VÀ NGÀY 27/08/2022

Hà NộiNhiệt độ thấp nhất : 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất : 32-34 độ Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và...

Danh mục các Dự án, Hạng mục đầu tư

I. Danh mục các Dự án đang đầu tư 1. Quyết định Số 859 về việc Phê duyệt danh mục và giao chủ đầu tư...