Đại biểu cháu ngoan Bác Hồ báo công dâng Bác tại tỉnh Nghệ An

0

Nguồn: Cổng TTĐT huyện Bạch Thông