Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ sáu

0