ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ MỸ THANH NHIỆM KỲ 2024 – 2029

0

Ngày 08/4/2024, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Mỹ Thanh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hà Kim Oanh – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, bà Hà Thị Thuỳ – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện, Nguyễn Thị Sở – Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện.

 Toàn cảnh Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Mỹ Thanh

Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mỹ Thanh phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên, thường xuyên tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn xã phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí, quyết tâm cao, chấp hành tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc;  quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; vai trò, vị trí của Mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội ngày càng được nâng cao trong việc thực hiện các nhiệm vụ của địa phương. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”và “cuộc vận động người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Hằng năm MTTQ xã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai 5 nội dung của cuộc vận động tại 7/7 thôn đạt 100%, vận động nhân dân đóng góp ngày công, hiến đất, tiền mặt xây dựng các tuyến đường giao thông nội thôn, đường vào khu kinh tế, đường điện thắp sáng ở khu dân cư. Thực hiện tốt công tác phối hợp tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri theo quy định, công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện có hiệu quả.

 Lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng các đồng chí tham gia Uỷ ban MTTQ khoá XIII, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Về nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024 – 2029, Ủy ban MTTQ xã Mỹ Thanh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch phải vững mạnh. Đại hội đại biểu MTTQ xã Mỹ Thanh đã hiệp thương cử 31 đồng chí tham gia Ủy ban MTTQ xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2024 – 2029 và đoàn đại biểu đi dự Đại hội MTTQ huyện, nhiệm kỳ 2024 – 2029./

Nguồn: CTTĐT huyện Bạch Thông