DANH SÁCH THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY – HĐND – UBND XÃ

 

THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY – HĐND – UBND XÃ MỸ THANH

1. Đinh Quang Hòa – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã
– Điện thoại liên hệ:     0364.387.385
– Địa chỉ email:hoadq.bt@backan.gov.vn
2. Triệu Thị Va – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã
– Điện thoại liên hệ: 0378.851.104
– Địa chỉ email: vatt.bt@backan.gov.vn
3. Đặng Quyết Chiến – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã
– Điện thoại liên hệ:      0978.915.505
– Địa chỉ email: chiendq.bt@backan.gov.vn
4. Triệu Thị Minh – Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND xã
– Điện thoại liên hệ:     0343.487.317
– Địa chỉ email: minhtt.bt@backan.gov.vn
5. La Quang Đoàn – Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã
– Điện thoại liên hệ:       0354.248.485
– Địa chỉ email: doanlq.bt@backan.gov.vn