HĐND HUYỆN GIÁM SÁT THỰC HIỆN MỘT SỐ TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ MỸ THANH

 Sáng ngày 24/10/2023, đoàn giám sát HĐND huyện do đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc thực hiện một số tiêu chí trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới tại xã Mỹ Thanh.

Đoàn đã trực tiếp giám sát một số tiêu chí như tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa, Tiêu chí số 10 về thu nhập, Tiêu chí số 11 về nghèo đa chiều, Tiêu chí số 12 về lao động, Tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm.
Thời gian qua, Đảng ủy, chính quyền và Nhân dân xã Mỹ Thanh đã tích cực trong việc xây dựng nông thôn mới. Bộ mặt nông thôn ngày càng thay đổi, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, người dân đã có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường sống, sản xuất ra thực phẩm an toàn để sử dụng và bán ra thị trường. Hiện nay tổng số tiêu chí xã tự đánh giá đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định là: 09/19 tiêu chí, đạt 47,3 %. Tuy nhiên, khi thực hiện một số tiêu chí vẫn còn gặp một số khó khăn như:  Bộ tiêu chí về xây dựng xã nông thôn mới, thôn nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 của tỉnh Bắc Kạn cao hơn so với trước đây. Trong khi đó thiên tai, thời tiết, dịch bệnh, giá cả diễn biến phức tạp ảnh hưởng lớn đến lao động, việc làm, đầu ra sản phẩm và thu nhập của người dân nên việc huy động nội lực nhân dân tham gia chương trình còn hạn chế. Thu nhập của người dân không ổn định, cơ sở hạ tầng còn thiếu, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn cao, một bộ phận nhỏ người dân có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước. Tại buổi làm việc xã Mỹ Thanh cũng đề xuất với cấp trên tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ đầu tư nguồn lực để tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí như: Quy hoạch, cơ sở vật chất văn hóa, Thu nhập, Trường học…các tiêu chí cần nguồn lực lớn giúp xã và các thôn thuận lợi hơn trong lộ trình thực hiện chương trình nông thôn mới trong năm 2024.
Kết luận buổi làm việc đoàn giám sát đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xã Mỹ Thanh cần quan tâm chỉ đạo, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Tăng cường giám sát việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn.Tổ chức triển khai thực hiện tốt các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn huyện góp phần tạo sinh kế lâu dài, tăng thu nhập cho người dân…/.

                                                                         Nguồn: Cổng TTĐT huyện Bạch Thông