Hội Cựu chiến binh xã Mỹ Thanh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua ” Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.

0

Sáng ngày 22/4/2024 Hội Cựu chiến binh xã Mỹ Thanh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giao đoạn 2019 – 2024.

Hội Cựu chiến binh xã Mỹ Thanh hiện có 117 hội viên, sinh hoạt tại 06 chi hội. Trong giai đoạn vừa qua, Công tác Hội đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, thể hiện khá toàn diện trên tất cả các nội dung như: Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, ý thức giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, đất nước, chấp hành pháp luật, rèn luyện đạo đức, lối sống cho hội viên. Các phong trào, cuộc vận động của Hội được triển khai có hiệu quả. Công tác củng cố, xây dựng tổ chức Hội tiếp tục được quan tâm. Trong giai đoạn vừa qua, Hội đã kết nạp được 14 hội viên mới, quỹ hội tăng đc 44 triệu so với giai đoạn trước nâng tổng trân quỹ lên 143.900.000 đồng. Hội đang quản lý vốn vay 6 tỷ đồng. Ủng hộ xây dựng nha tình nghĩa do tỉnh hội phát động được 4.680.000 đồng. Các hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế tiếp tục được triển khai thực hiện. Tích cực tuyên truyền các mô hình kinh tế có hiệu quả,  phát triển kinh tế tại địa phương như: mô hình chăn nuôi bò tại thôn Thôm Ưng, Nà Cà; Mô hình trồng cây ăn quả, các mô hình dịch vụ ăn uống, kinh doanh…Dự Hội nghị có đồng chí Đinh Quang Tuấn- PCT Hội CCB huyện phát biểu chỉ đạo Hội nghị và ghi nhận những kết quả đạt được trong phong trào thi đua ” Cựu Chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019-2024. Hội nghị đã biểu dương 01 tập thể, 06 cá nhân tiêu biểu có thành tích trong phong trào thi đua.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Tác giả: Nguyễn Thương