Kế hoạch Thực hiện Chương trình bơi an toàn;phòng chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn xã Mỹ Thanh

xem chi tiết tại đây