Kế hoạch Triển khai tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ từ đủ 12 đến 17 tuổi trên địa huyện Bạch Thông năm 2021 – 2022

xem chi tiết tại đây!