Kế hoạch truyền thông chiến dịch tiêm Vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn huyện Bạch Thông năm 2021-2022

Chi tiết kế hoạch xem tại đây!