Kế hoạch Tuyên truyền kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh Bắc Kạn (01/01/1997 – 01/01/2022)

0

xem chi tiết tại đây!