Lãnh đạo UBND huyện dự ngày hội ĐĐK toàn dân tộc tại thôn Nà Cà, xã Mỹ Thanh