Tài liệu dẫn về Dịch vụ công Trực tuyến và các ứng dụng số cơ bản để phục vụ hoạt động của các nhóm hỗ trợ triển khai Dịch vụ công Trực tuyến

0

1. Hướng dẫn Đăng ký tài khoản Dịch vụ công Quốc gia

2. Hướng dẫn nộp Dịch vụ công trực tuyến

3. Hướng dẫn sử dụng Ký số công cộng cho công dân tên cổng Dịch vụ Công Quốc gia (VNPT)

4. Hướng dẫn thanh toán trực tuyến trên Cổng DVCQG

5. Đăng Ký, Kích hoạt, Sử dụng tài khoản Định danh điện tử VNeID

6. Dướng dẫn sử dụng Hồ sơ Sức khỏe điện tử

7. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ – VSSID

8. HƯỚNG DẪN KHÁCH HÀNG GIAO DỊCH TRÊN ỨNG DỤNG SMART BANKING CỦA BIDV

9. Hướng dẫn Đămg ký Sàn Thương mại điện tử Postmart