thôn Khau Ca xã Mỹ Thanh tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc