THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI GIA HẠN THỜI GIAN CÔNG NHẬN TÁC PHẨM DỰ THI VÀ PHÁT HÀNH BIỂU TRƯNG (LOGO) HUYỆN BẠCH THÔNG

0

Xem chi tiết tại đây: Thông báo điều chỉnh, gia hạn thời gian nhận tác phẩm dự thi thiết kế biểu trưng logo huyện Bạch Thông