THÔNG BÁO: Kết luận Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về BVMT đối với ” Trại lợn thịt siêu nạc tại thôn Bản Luông 1, xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông ” của Công ty CP SXVLXD BK

0

Chi tiết xem tại đây!