THÔNG TIN ĐỂ NGĂN CHẶN TÌNH TRẠNG LỪA ĐẢO ĐƯA LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC TRONG NGÀNH NÔNG NGHIỆP TẠI Ô – XTÂY – LI -A

0

Xem chi tiết tại đây: Thông tin để ngăn chặn tình trạng lừa đảo đưa lao động Việt Nam đi làm việc trong ngành nông nghiệp tại Ô-xtây-li-a