Thực hiện tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND xã năm 2021

0

Xem nội dung chi tiết tại đây