Tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2021

Ngày 14/9/2021, UBND xã Mỹ Thanh đã ban hành Kế hoạch số 66/KH-UBND về ổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2021

Xem chi tiết tại đây!