XÃ MỸ THANH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Chiều ngày 14/11/2022 Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thanh tổ chức buổi tuyên truyền, hướng dẫn quy trình nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 và triển khai các văn bản về công tác cải cách hành chính. 

Tại buổi tuyên truyền, đồng chí La Quang Đoàn-PCT UBND xã đã trực tiếp trao đổi và hướng dẫn các nội dung: Giới thiệu khái quát về Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã Mỹ Thanh; tuyên truyền các văn bản về thông báo Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện, giải quyết theo hình thức “không chờ” trên địa bàn xã Mỹ Thanh; Danh mục Thủ tục hành chính chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên địa bàn xã Mỹ Thanh; Quyết định của UBND tỉnh Bắc Kạn Phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến một phần cho phép nộp hồ sơ trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Hướng dẫn đăng ký, sử dụng tài khoản trên dịch vụ công quốc gia. Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Bắc Kạn.